DNN Designer
18 sierpnia 2022   Wyszukaj w portalu:  Szukaj
 > Informacje i program > Program studiów > I semestr
 
StartInformacje i programe-LearningFAQOpłatyCertyfikat EITCAKontakt
Program studium: kursy w I semestrze
W I semestrze Europejskiego Informatycznego Studium Certyfikacyjnego Bezpieczeństwo Informatyczne, prowadzonych jest 6 kursów, programowo obejmujących łącznie 90 godzin, o zarysie tematycznym opisanym krótko poniżej:
 • Kryptografia (wykład i laboratorium)
  :: Pokaż szczegółowy zakres programowy i plan kursu 
  • Podstawowe definicje (poufność, wiarygodność, integralność, szyfrowanie, klucz) 
  • Podstawowe techniki szyfrowania i deszyfrowania 
   • Szyfry przestawieniowe, podstawieniowe, macierzowe 
   • Funkcje skrótowe (hashujące) 
  • Teoria kryptologii 
   • Omówienie obejmuje dziedziny kryptografii, kryptoanalizy, steganografii 
  • Systemy kryptograficzne 
   • Systemy asymetryczne i symetryczne 
   • Omówienie obejmuje Infrastrukturę Klucza Publicznego i podpis elektroniczny 
   • Omówienie obejmuje problemy dystrybucji klucza i wprowadzenie do kryptografii kwantowej 
  • Realizacje algorytmiczne kryptografii 
   • Algorytmy asymetryczne: RSA, DH 
   • Algorytmy symetryczne DES, IDEA, RC5, 3DES, AES (Rijndael), NASZ 
  • Omówienie problemów autoryzacji 
   • Obejmuje omówienie realizacje systemów haseł i systemów biometrycznych 
 • Bezpieczne sieci komputerowe (wykład i laboratorium)
  :: Pokaż szczegółowy zakres programowy i plan kursu 
  • Wprowadzenie do komunikacji sieciowej 
   • Paradygmaty komunikacji sieciowej 
   • Topologie sieci 
  • Warstwowy model komunikacji sieciowej 
   • Model referencyjny ISO/OSI 
   • Model uproszczony TCP/IP 
  • Technologie i protokoły warstw medium komunikacyjnego 
   • Standardy warstwy fizycznej i łącza danych 
   • Sieci rozległe WAN 
   • Urządzenia sieciowe w warstwie fizycznej i łącza danych 
   • Bezprzewodowe sieci LAN i MAN, sieci mobilne (1G, 2G, 3G) 
  • Sieć Internet - protokoły warstwy sieciowej 
   • Enkapsulacja i transmisja danych 
   • Protokół IPv4 i adresacja, podsieci i nadsieci 
   • Protokół IPv6 
   • Odwzorowanie IP-MAC, system DNS 
   • Protokół kontrolny ICMP 
  • Sieć Internet - protokoły transportowe 
   • Transport danych w sieci Internet, protokoły UDP i TCP 
  • Warstwa aplikacji - usługi sieciowe 
   • Poczta elektroniczna, transfer plików, usługi informacyjne 
 • Bezpieczeństwo informatyczne e-Gospodarki (wykład i laboratorium)
  :: Pokaż szczegółowy zakres programowy i plan kursu 
  • Zagrożenia informatyczne e-Gospodarki 
  • Polityka bezpieczeństwa 
   • Formalizacja przepływów informacji w organizacji 
  • Audyt bezpieczeństwa informatycznego 
   • Wywiad w organizacji 
   • Analiza bezpieczeństwa przepływów informacyjnych 
   • Metody i narzędzia auditingowe 
   • Model zagrożeń i metodologia STRIDE 
  • Walka z zagrożeniami 
   • Wirusy komputerowe 
   • Bezpieczne składowanie danych 
   • Ochrona przed zagrożeniami sieciowymi 
  • Kryptograficzna ochrona danych 
   • Wykorzystanie kryptografii do ochrony danych 
   • Certyfikacja i infrastruktura klucza publicznego (PKI) 
   • Podpis elektroniczny
   • Protokół SSL 
   • Wirtualne sieci prywatne 
   • Bezpieczeństwo aplikacji i usług sieciowych
 • Teoria bezpieczeństwa informatycznego (wykład i ćwiczenia)
  :: Pokaż szczegółowy zakres programowy i plan kursu 
  • Podstawowe definicje teorii informacji i komunikacji (wiadomość, źródło wiadomości, kanał, jednostka informacji, miara informacji) 
  • Wprowadzenie do teorii grafów 
  • Wprowadzenia do prawdopodobieństwa warunkowego 
   • Obejmuje omówienie twierdzenia Bayesa 
  • Losowość i pseudolosowość 
  • Wprowadzenie do kodowania 
   • Obejmuje omówienie rodzajów kodów, kody Humminga, kompresję (stratną i bezstratną) 
  • Omówienie twierdzeń Shannona w teorii informacji 
  • Definicja kanałów komunikacyjnych 
   • Obejmuje omówienie kanałów bezstratnych i stratnych (szumy informacyjne) 
  • Procedury korekty błędów (zachowanie integralności wiadomości) 
  • Podstawowe definicje złożoności obliczeniowej (problem matematyczny, algorytm) 
  • Wprowadzenie do teorii złożoności obliczeniowej 
   • Obejmuje omówienie klas problemów matematycznych (wielomianowe, wykładnicze) 
   • Kontekst kryptografii asymetrycznej 
  • Modele obliczeniowe i teoria informatyki 
   • Obejmuje omówienie maszyn stanów (omówienie maszyn Turinga, DAS, NDAS) 
   • Obejmuje omówienie algebry Boole’a i klasycznej teorii układów logicznych 
   • Probabilistyczny model obliczeniowy 
   • Wprowadzenie do kwantowego modelu obliczeniowego 
   • Aspekty teoretyczne fundamentalnego zagrożenia kryptografii asymetrycznej 
 • Informatyka kwantowa w kontekście bezpieczeństwa (wykład i ćwiczenia)
  :: Pokaż szczegółowy zakres programowy i plan kursu 
  • Wprowadzenie do mechaniki kwantowej 
   • Obejmuje krótkie omówienie postulatów i formalizmu 
  • Nowy paradygmat informacji 
   • Podstawowe definicje (stan kwantowy, źródła wiadomości, jednostka, splątanie, miara, pomiar kwantowy) 
  • Paradoks EPR i złamanie zasady realizmu lub lokalności 
   • Realizm i lokalność 
   • Obejmuje analizę i omówienie paradoksu EPR i nierówności Bella 
  • Kwantowa teoria układów logicznych 
   • Obejmuje omówienie bramek kwantowych, uniwersalności, odwracalności 
   • Realizacja algorytmów kwantowych (przyspieszenie wykładnicze) 
  • Nowe aspekty bezpieczeństwa 
   • Omówienie znaczenia algorytmu faktoryzacji Shora 
   • Omówienie twierdzeń no-cloning, no-deleting, no-broadcasting 
   • Wprowadzenie do kwantowej dystrybucja klucza QKD 
  • Omówienie technologii i perspektyw realizacji praktycznych 
   • Problematyka dekoherencji (szumów kwantowych) 
 • Administracja i zarządzanie bezpieczeństwem w systemach Microsoft (wykład i laboratorium)
  :: Pokaż szczegółowy zakres programowy i plan kursu 
  • Omówienie zagadnień związanych z bezpieczną instalacją systemu i uaktualnieniami 
  • Konta użytkowników i uwierzytelnianie 
   • Obejmuje omówienie grup, uprawnień i mechanizmów uwierzytelniania 
  • Konfiguracja systemu 
   • Obejmuje omówienie konfiguracji urządzeń 
   • Konfiguracja sieci (protokoły, usługi, wbudowany system zapory ogniowej, zdalny dostęp) 
  • Konfiguracja domeny sieciowej 
   • Obejmuje omówienie systemu Active Directory 
  • Usługi IIS 
   • Obejmuje omówienie konfiguracji, monitorowania i zarządzania usługami IIS 
  • Zarządzanie dyskami 
   • Obejmuje omówienie systemu NTFS, udostępniania, przydziału uprawnień i kompresji 
  • Omówienie bezpieczeństwa systemu 
  • Konsola zarządzania systemem 
  • Mechanizmy archiwizacji i odtwarzania systemu 
  • Sytuacje awaryjne
    
I semestr
II semestr
Podmiot certyfikujący Zmniejsz

eitci.jpg

    
Logowanie e-Learning Zmniejsz


Nie pamiętam hasła
I semestr | II semestr
Informatyczne Studium Certyfikacyjne eLearning | Warunki korzystania | Polityka prywatności
Wykonanie systemu
Krajowa edycja Studium EITCA realizowana jest przy współfinansowaniu z Budżetu Państwa oraz Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.